THÔNG TIN TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG

Thông tin triển khai và mô hình thực tế.

JOVEN SHOP - QUẬN 1 TP.HCM

9/27/2016 4:35:35 PM

JOVEN SHOP

SHOP THỂ THAO - TOIYEUTHETHAO.NET

9/23/2016 2:09:06 PM

Đơn giản hiệu quả tất cả trong một: Nhập sản phẩm, In mã vạch sản phẩm trực tiếp từ phần mềm, sử dụng máy in Laser A4 thông thường, giấy Sticker chuẩn trên thị trường. 

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

9/6/2016 4:36:58 PM

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

NHÀ HÀNG MOONLIGHT - ÚC

9/6/2016 4:36:43 PM

NHÀ HÀNG MOONLIGHT - ÚC

NHÀ HÀNG VIETNAMESE NOODLE

9/6/2016 4:36:23 PM

NHÀ HÀNG VIETNAMESE NOODLE

NHÀ HÀNG VIET'S ABSOLUTE - ÚC

8/28/2016 9:16:32 PM

NHÀ HÀNG VIET'S ABSOLUTE - ÚC

NHÀ HÀNG 4GS TEXAS

8/28/2016 9:08:58 PM

NHÀ HÀNG 4GS TEXAS

NHÀ HÀNG VINIFERA

8/28/2016 9:04:55 PM

NHÀ HÀNG VINIFERA

NHÀ HÀNG GA VIỆT - HỘI QUÁN NHỮNG NGƯỜI BẠN

8/28/2016 8:59:14 PM

Với mong muốn chuyên nghiệp hóa hình ảnh và phong cách quản lý. Nhà hàng Hội Những Người Bạn đã quyết định sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý Nhà hàng L'POS do MayBanHangCamUng.com tư vấn và triển khai.

THÔNG TIN TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG

Thông tin triển khai và mô hình thực tế.

JOVEN SHOP - QUẬN 1 TP.HCM

9/27/2016 4:35:35 PM

JOVEN SHOP

SHOP THỂ THAO - TOIYEUTHETHAO.NET

9/23/2016 2:09:06 PM

Đơn giản hiệu quả tất cả trong một: Nhập sản phẩm, In mã vạch sản phẩm trực tiếp từ phần mềm, sử dụng máy in Laser A4 thông thường, giấy Sticker chuẩn trên thị trường. 

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

9/6/2016 4:36:58 PM

NHÀ HÀNG HỦ TÍU MỰC - ÔNG GIÀ CALI

NHÀ HÀNG MOONLIGHT - ÚC

9/6/2016 4:36:43 PM

NHÀ HÀNG MOONLIGHT - ÚC

NHÀ HÀNG VIETNAMESE NOODLE

9/6/2016 4:36:23 PM

NHÀ HÀNG VIETNAMESE NOODLE

NHÀ HÀNG VIET'S ABSOLUTE - ÚC

8/28/2016 9:16:32 PM

NHÀ HÀNG VIET'S ABSOLUTE - ÚC

NHÀ HÀNG 4GS TEXAS

8/28/2016 9:08:58 PM

NHÀ HÀNG 4GS TEXAS

NHÀ HÀNG VINIFERA

8/28/2016 9:04:55 PM

NHÀ HÀNG VINIFERA

NHÀ HÀNG GA VIỆT - HỘI QUÁN NHỮNG NGƯỜI BẠN

8/28/2016 8:59:14 PM

Với mong muốn chuyên nghiệp hóa hình ảnh và phong cách quản lý. Nhà hàng Hội Những Người Bạn đã quyết định sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý Nhà hàng L'POS do MayBanHangCamUng.com tư vấn và triển khai.

     Live Chat